بازی جنرال ها ارتش ایران
با خرید از محصولات ما از گروه بازی سازی ما حمایت کنید سپاس عزیزان با سه دامنه :WWW.AFM-RAYAN.COM و WWW.GENERALSZH.IR می توانید به سایت خود متصل گردید # * بازی وار آر ماگدون نسخه چهارم درحال اتمام است*
Articles RSS Feed

مطالب جدید

آموزش مدسازی برای بازی جنرالها C&CGenerals Tools

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 موضوع: آموزش, آموزش نرم افزار ساخت بازی ,آموزش اسکریب نویسی, موضوع: آموزش, آموزش نرم افزار ساخت بازی ,آموزش اسکریب نویسی, | بازدید ها: 993 | نظرات
ax

آموزش مدسازی برای بازی جنرال زروبسم الله الرحمن الرحیم

( درس چهارم):آشنایی با فایل های بازی

سلام به همه دو ستان در همین ابتدا باید عرض کنم دو ستان عزیز کار با انجین :sage که موتور ساخت بازی های ژنرالهاست تقر یبا آسان و مهیج است ولی نیاز به دقت و تمر ین و پشتکار داره و لازم بدونید ما دسترسی به تمام امکانات این مو تور نداریم ولی ابزار زیادی ساخته و یا از طرف شر کت سازنده عر ضه شده که به شما کمک می کنه بتو نید حتی یک بازی کاملا جدید استر اتژیک بسازید ....
ما در این تایپیک هزاران فایل و مدل و تکسچیر و بافت ..... را به مروربه شما ارائه خواهیم داد که بتونید با آموزش های ما و همت خودتون از اون مدل ها استفاده کنید و برای خوتون مد دلخواه تون را بسازید .


بر ای اولین قدم شما با ید بازی را نصب کنید می تونید بازی را از فر و شگاه ها خر یداری کنید یا از اینجا باحجم فقط :381 مگابایت دانلود کنید . 

در مرحله دوم که بازی را نصب کردید با ید با فایل های بازی آشنا بشید به تصا ویر زیر دقت کنید :

پوشه نصب بازی :
پوشه ata


پوشه :Audio

پوشه :English

پوشه :INI

آموزش فایل های پو شه: IN I::

  آموزش فایل ها :

اول از پو شه : INIشر و ع میکنیم در این پو شه سه پو شه و تعدادی فایل و جود داره امروز به صور ت مختصر و تیتر وارد هر فایل را کار ائی شو بهتون معرفی میکنم و لی از جلسه دیگه هر فایل را خط به خط تو ضیح می دم 
بازی را نصب و از بازی یک پشتیبان بگیر ید که به مشکل خو ردید بازی را داشته باشید .
بعد از نصب بر ید به این آدرس نصب بازی و با نر م افزار فاینال بیگ ( 
FinalBIG ) که در پست های قبل معر فی کردم فایل :INIZH.big 
 را با این نرم افزار باز کنید و محتو یات اون را استخراج کنید (مانند تصویر زیر )در یک پو شه جدید یا در روی خود بازی پیشنهاد می کنم استخراج کنید روی خود بازی تا در آینده کار هامون راحتر بشه ....
**خوب فر ض را از این به بعد می گیر یم شما فایل ها را در روی خو د بازی استخراج کردید این بر ای کل آموزشه .
بر ید به این آدرس:
DataINI در این آدرس و در پو شه :INI شما تعدادی فایل را مشا هده می کنید و سه پو شه به تر تیب زیر :

Default 
پو شه مسئو ل فایل های هوش مصنوعی 
MappedImages 
فایل های مر بوط به کد نویس های جای گیری تصاویر و منوهای بازی مثل آیکن تانکها و سر باز و منو ....
Object 
در این پو شه فایل های مر بوط به تیمها و جو د دارد 

خوب امروز می پر دازیم به فایل ها : بر ید به پو شه :INI در این پو شه این فایل ها را می بینید :
ما فایل های را تو ضضیح می دیم که در مد سازی نیاز دارید 

DataINI

Armor.ini. 
مجموعه زرهی رفتار هر شی را در بازی تعر یف می کند ائم از :آتش ، شعله ،انفجار، له کردن نفر ....

Campaign.ini، 
چالش ها و تنظیم تر تیب ماموریتها (campaigns/missions)

ChallengeMode.ini. 
تنظیمات عمومی مربوط به ار تش ها مثل نام ارتش یا تیمی که می خواید بساز ید و رفتارش نام فیلم موقع پیروزیش یا در حال لود شدنش .....

CommandButton.ini.
 توضیح کلید های هر شی ء در بازی مثلا یک تانک وقتی روش کلیک می کنید چه کار های بتون انجام بده البته همش اینجا تعر یف نشده تنها کلید ها اینجا تعر یف شدند 

CommandMapDebug.ini. 
کلید های میانبر کلید های که در بازی استقفاده می کنیم مثلا :H میره رو ساختمان اصلی ....

CommandMapDemo.ini.
 کلید های میانبر 

CommandSet.ini، 
مجموعه ای از رفتار کلید های منوی فر مان مثلا هر تیم چه تانکی داشته باشه یا هر تانک چه رفتاری و دکمه های داشته یاشه

ControlBarScheme.ini
 تنظیمات برای سفارشی کردن نوار کنترل

(آرم افزودنی مثل، تصاویر لوگوی تیم، و غیره).Crate.ini، 
اسکریبها ورفتارجعبه های داخل بازی مثل کمکهای سازمان ملل

Credits.ini،
 اسامی کارکنان و تیم تولید 


DamageFX.ini. 
مجموعه اثر انفجارها مثلا حمله سر باز به تانک اثرهرتیر بهتانک و ....

eva.ini ؛ 
صداها مانند : سرقت خودرو،ساختمان به سرقت رفته....

FXList.ini،
اثرات ذرات و صدای اثزرات

GameData.ini 
این فایل کار های زیادی مانند مدیر یت آنچه در نقشه اتفاق می افتد را دارد مانند: دید دوربین روی صفحه نمایش زاویه دید و نقشه منوی اصلی، تنظیمات مجموعه کمک های مالی و بسیاری از چیز های دیگر....

GameLOD.ini،
 این فایل مر بوط به تنظیمات گرافیک و رفتار کارت گرافیک و CPU شما در آپشن را به عهده دارد ....

GameDataDebug.ini این فایل در مورد با گها توضیح می دهد ما با این کاری نداریم

InGameUI.ini، 
تنظیمات مربوط به نمادهای مثلا بمب اتم یا نماد تایمری که بر ای ساختن روی ساختمان در حال ساخت میآد که می تونید رنگ هاشو تنظیم کنید ...

Locomotor.ini. 
مجموعه ای تنظیمات هر شیئ در بازی مثل سر عت کا گر ،کجاها می تونه بره مثلا درآب بره یانه در کوه بتونه بره یانه مثلا موتر رو صخره ها هم می رهه ولی سر باز نه ....

MiscAudio.ini،
 تنظیمات مربوط به صدا 

Mouse.ini 
در مورد تنظیمات اشاره گر ماوس 

multiplayer.ini 
تنضیمات مر بوط به پو ل اولیه و رنگ انتخاب برای تیمها 

Music.ini. 
موسیقی پس زمینه 

ObjectCreationList.ini
 تنظیمات بر ای پس از انفجار (مانند ساختمان ایالات متحده پس از این انفجار یا یک تانک ....) 

ParticleSystem.ini، 
سیستم های ذرات، برخی از اثرات ترکیب رنگ (مانند اثر انفجار و پخش تیت بهره وری، و غیره) 

PlayerTemplate.ini،
 تنظیمات تیمها مانند : اسم تیم تعداد تیمها ، زیر گروه کدام تیم باشند از گروه کدام صدا ها یا مو سیقی استفاده کنند و.....

Roads.ini. 
تنظیم ویرایشگر نقشه، جاده....

Science.ini، 
مجموعه تنظیمات مهارت های عمومی همون رنکها یعنی آپگر یتهای بازی ،سلاح هایی که پس از یک زمان خاص در دسترس هستند 


SoundEffects.ini،
 تنظیمات مربوط به اصوات

SpecialPower.ini 
تنظیمات اسلحه فوق العاده مثل زمان ،زمان آپگر ید دو باره، شعاع اثرات ... (سلاح هایی که پس از یک زمان خاص در دسترس هستند ) 

Speech.ini 
صوتی (مثلا صدای صادره شده بر کلیک شما رو ی واحد ) 

Terrain.ini.
 کد های بافت زمین 

Upgrade.ini. 
تنضیمات ارتقاء هر شیئ

Video.ini. 
کد های مجموعه فیلم ازجمله زمان و نام فیلم یا دموی قابل پخش

Voice.ini. 
کد هایصدا (مانند وقتی روی بیسی کلیک می کنید صدای که در می آد اینجاست)

Water.ini، 
کد هایتنظیمات مربوط به آب 

Weapon.ini.
کد های مجموعه سلاح ازجمله تنظیماتی مانند:خسارت اولیه، شعاع خسارت ،نوع مرگ ،نو ع خسارت و....

Weather.ini،
 کد هایاثرات آب و هوا 

تو ضیحات مربوط به پوشه :Object


DataINIObject


AmericaAir.ini،
 نیروی هوایی ایالات متحده 

AmericaCINEUnit.ini. ایالات متحده ژنرال واحد مهارت 

AmericaInfantry.ini. پیاده نظام ایالات متحده 

AmericaMiscUnit.ini، واحد های ویژه 

AmericaVehicle.ini، ایالات متحده نیروهای زرهی

ChinaAir.ini. نیروی هوایی چین 

ChinaCINEUnit.ini. واحد مهارت چین به طور کلی 

ChinaInfantry.ini. پیاده نظام چینی. 

ChinaMiscUnit.ini، واحد های ویژه 

ChinaVehicle.ini. واحد زرهی چینی 

CivilianBuilding.ini. ساختمانهای غیر نظامی (از جمله چاه های نفت، پالایشگاه...) 

CivilianProp.ini.اسام غیر نظامی

FactionBuilding.ini؛ ساختمانها وادوات ژنرالهای اصلی چین ،جی ال ای،امر یکا

FactionUnit.ini. واحد (واحدهای جدید را می توان در این قرار داده شده)

GLAAir.ini، ارتش آزادی بخش: نیروی هوایی 

GLACINEUnit.ini. ارتش آزادیبخش واحد مهارت های عمومی 

GLAInfantry.ini. پیاده نظام ارتش آزادیبخش 

GLAMiscUnit.ini. ارتش آزادیبخش واحدهای ویژه 

GLAVehicle.ini. خلق ارتش آزادیبخش واحد زرهی

Hulk.ini. مجموعه ای اشیائ تخریب شده

NatureProp.ini. طبیعت ، درختان....

SYSTEM.INI، واحدهای ویژه، اساسا در بازی اینهارا نمی بینم 

TechBuildings.ini. ساختمان های بیطرف قابل اشغال ... 

WeaponObjects.ini پرتابه (گرافیک مهمات) 

بقیه واحد های INI ساختمان مجموعه:


AirforceGeneral.ini. نیروی هوایی امر یکا

LaserGeneral.ini. ارتش لیزر لیزر به طور کلی 

SuperWeaponGeneral.ini ارتش سوپر ومپیون امر یکا

InfantryGeneral.ini. ژنرال پیاده نظام چین

NukeGeneral.ini. ژنرال هسته ای چین

TankGeneral.ini. ژنرال مخزن چین

ChemicalGeneral.ini. ارتش آزادی بخش (شیمیایی) دکتر تاکسین

DemoGeneral.ini. ارتش انفجاری آزادی بخش 

StealthGeneral.ini. ژنرال خفا ارتش آزادی بخش

BossGeneral.ini ژنرال لینگ (رئیس لینگ ) این یک ژنرال گلچینی از همه ژنرالهاست


توجه: نام فایل تنها می تواند استفاده از حروف از حروف الفبا باشد (وازهرگونه فاصله و یا نمادهایدیگر خو داری کنید زیرا برای موتور بازی شناخته نمی شود ) 

 ارسال نظر

فایل های درخواستی خود را از نظرات به ما ارسال کنید نظراتی که در آنها کلمات ناپسند به کار رفته باشد حذف خواهند شد

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب مرتبط با این مطلب

تبلیغات

جدیترین مطالب سایت در گروه اختصاصی تلگرام 936936 Advertize

936936 Advertize

چت گروهی اعضا در تلگرام 936936 Advertize

اطلاعات کاربری

آخرين مطالب

WAR ARMAGEDDON Evolution-v.03 ویرایش جدید
تاریخ : شنبه 24 آبان 1399

نظرسنجی

برترین مد از نظر شمادر بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
لينک دوستان

امار و اطلاعات

ax آمار اطلاعات
تعداد کل مطالب : 233
تعداد کل نظرات : 1793


ax آمار آنلاین ها
افراد آنلاین : 5
تعداد ژنرالهای سایت : 5498


ax ژنرال آنلاین


آمار بازدید ها
بازدید امروز : 698
بازدید دیروز: 1,557
بازدید هفته: 698
بازدید ماه : 17,988
کل بازدید ها: 6,758,112
ورودی گوگل امروز : 85
ورودی گوگل دیروز : 173

یاد خدا

سرچ در گوگل

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت