برترین سایت ایر انی بازی جنرالها

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات در سایت:AFM RAYAN

تعداد روز ها:

10000 تومان

نحوه ارتباط با ما:

نحوه محاسبه قیمت ها

 • کل پول 10 هزار تومان است.
 • بنر 468x60 صد در صد از کل پول ، بنر 120x240 نود درصد از کل پول و بنر 125x125 پنجاه درصد از کل پول رمی باشد.
 • قیمت ها این چنین است:
  • قیمت بنر متحرک 200 درصد از قیمت بنر انتخابی
  • قیمت بنر وسط بالا 100 درصد از قیمت بنر انتخابی
  • قیمت بنر طرفین بالا 90 درصد از قیمت بنر انتخابی
  • قیمت بنر طرفین پایین 80 درصد از قیمت بنر انتخابی
  • قیمت بنر وسط پایین 70 درصد قیمت بنر انتخابی شما می باشد.
 • تمام قیمت های بنر های درون انجمن نصف قیمت بنر های درون سایت می باشد.