برترین سایت ایر انی بازی جنرالها

 

پيش‌شماره عابر بانک ها و كارت‌هاي 16 رقمي شتاب بانك‌ها


همان طور که مي‌دانيد، شماره‌ي روی کارت‌های بانکی، ۱۶رقم مي‌باشد که با توجه به ۶ رقم اول این کارت‌ها و مقایسه‌ي آنها با جدول زیر، می‌شود بانک مورد نظر را پیدا نمود. در زير، مثالي براي يافتن بانك مربوط به شماره كارت ۱۶ رقمي هر بانك آورده شده است:

معیار پیش شماره هر بانک 6 رقم اول آن است  مثلا شماره ۱۶ رقمي کارت 6037991000000000 را در نظر مي‌گيريم که با توجه به ۶ رقم اول آن يعني عدد ۶۰۳۷۹۹، مشخص می‌شود كه این کارت توسط بانک ملی ایران صادر شده است و برای سایر بانک‌ها نيز به همين ترتيب عمل مي‌كنيم...


نام بانک

شش رقم ابتدايي كارت شتاب

بانک شهر

5028 06

بانك توسعه تعاون

5029 08

بانک دی

5029 38

بانک سپه

5892 10

بانک رفاه

5894 63

بانک صادرات ایران

6037 69

بانک کشاورزی

6037 70

بانک ملی ایران

6037 99

بانک ملت

6104 33

بانک سامان

6219 86

بانک تات

6219 86 - 6362 14

بانک پارسیان

6221 06

بانک تجارت

6273 53

بانک انصار

6273 81

بانک اقتصاد نوین

6274 12

بانک کارآفرین

6274 88

بانک توسعه صادرات

6276 48

پست بانک ایران

6277 60

بانک صنعت و معدن

6279 61

بانک مسکن

6280 23

بانک سینا

6393 46

بانک پاسارگاد

6393 47

بانك سرمايه

6396 37

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

موسسه مالی و اعتباری توسعه ساختمان

5047 06 - 6063 73 - 6281 57
نام بانک شناسه بانک پیش شماره کارت
بانک مرکزی 10 -
بانک صنعت و معدن 11 ۶۲۷۹۶۱
بانک ملت 12 ۶۱۰۴۳۳
بانک رفاه 13 ۵۸۹۴۶۳
بانک مسکن 14 ۶۲۸۰۲۳
بانک سپه 15 ۵۸۹۲۱۰
بانک کشاورزی 16 ۶۰۳۷۷۰
بانک ملی ایران 17 ۶۰۳۷۹۹
بانک تجارت ۱۸ ۶۲۷۳۵۳
بانک صادرات ایران ۱۹ ۶۰۳۷۶۹
بانک توسعه صادرات ۲۰ ۶۲۷۶۴۸
پست بانک ایران ۲۱ ۶۲۷۷۶۰
بانک توسعه تعاون ۲۲ ۶۲۸۱۵۷
موسسه اعتباري توسعه ۵۱ -
بانک کارآفرین ۵۳ ۶۲۷۴۸۸
بانک پارسیان ۵۴ ۶۲۲۱۰۶
بانک اقتصاد نوین ۵۵ ۶۲۷۴۱۲
بانک سامان ۵۶ ۶۲۱۹۸۶
بانک پاسارگاد ۵۷ ۶۳۹۳۴۷
بانک سرمایه ۵۸ ۶۳۹۶۰۷
بانک سینا ۵۹ ۶۳۹۳۴۶
قرض الحسنه مهر ايران ۶۰ -
بانک شهر ۶۱ ۵۰۲۸۰۶
بانک تات ۶۲ ۶۲۱۹۸۶
بانک انصار ۶۳ ۶۲۷۳۸۱
گردشگري ۶۴ -
حكمت ايرانيان ۶۵ -
بانک دی ۶۶ ۵۰۲۹۳۸
ايران زمين ۶۹ -
ايران و ونزوئلا ۹۵ -
پیش شماره بانک ها