برترین سایت ایر انی بازی جنرالها

 محصول شماره یک:COMMAND

--------&--------

CONQUER

COLLECTION


مجمو عه:   COMMAND & CONQUER COLLECTION  The Command & Conquer Collection

 Command & Conquer: Red Alert 1


Command & Conquer: Red Alert 2 -  2000Command & Conquer: Red Alert Revenge – Oct 2001


Command & Conquer: Tiberian Sun Firestorm – February 2000    

Command & Conquer: Generals


Command & Conquer: Generals – Zero Hour


به همراه بیش از 500نقشه جدیدبا آموزش نصب 

به همراه شبکه بازی آنلاین

  همه این بازی ها در      2DVD 


شماره تماس:


09125587653 حسینی

تماس با ما:سفارش 


   قیمت محصول 2 DVD :" 

5000 "   تو مانمحصول  شماره دو م:سفارش مد بازی GENERALS ZERO


شما می تو انید با تماس با ما در قسمت نظر ات یا ایمیل و یا با شماره زیر :

     
 


به همراه بیش از  500   نقشه جدیدبا آموزش نصب 

به همراه شبکه بازی آنلاین

کلیه مراحل نصب به صور ت مصور تو ضیح داده شده ...


شماره تماس:


09125587653 حسینی

تماس با ما:سفارش 


   قیمت هر DVD  :" 

5000 "   تو مان


تعداد DVD بسته به انتخاب شماست...

 گوشه ای از 200 مد که می توانید انتخاب کنید... 

     
     
     The End of Days
 Contra    
     
     
     جنگ اسر ائیل وسوریه
     
     
     
     
     
     
     
     
 

تصا ویری از محیط بازی مدها:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 بزرگنمائی    
     
     
     
     
     
     
     
     
     لیست MODS  موجود:

  
1 -7   Project Raptor
  2-Tower Defense: Trinity Force v2
  3-Blitzkrieg 2: The Finest Hour v3.01
  4-Blitzkrieg 2: The Finest Hour v2.6
  5-Reborn Readme
  6-Pro:Gen 2.6 Director's Cut
  7-Mideast Crisis v1.9
  8-All Stars Patch FR
  9-C&C Stargate Mod v3 
 10-Boss Generals
 11-All Stars v1.1 Patch
12-All Stars v1.1 Lite
13-All Stars v1.1 Full
14-Patricksonik Mod Manager Beta 3
15-All Stars v1.0 Lite
16-All Stars v1.0 Full
17-ZHU v1.5 .big file
18-SoupedUp GLA, Superweapon, and Boss mod for Zero Hour
19-C&C Black Nuke Beta Release v1.0
20-Triple Speeds
21-WarGames Zerhour 0.1 Beta